CSR & Company Bulletin

Oil Palm Plantation Investment Holdings

2020 - Pertandingan Keceriaan

  • Penyerahan hadiah untuk mereka yang memenangi “Pertandingan Keceriaan Ladang 2020” dalam kumpulan Far East Holdings Berhad (“FEHB”).

  • Pertandingan diadakan untuk menghargai sumbangan anggota yang menjaga persekitaran rumah dalam keadaan selesa untuk didiami.

  • Hadiah diberi kepada kategori dan dimenangi mereka yang berikut:- i) Keceriaan pejabat Ladang Sungai Gayung RM1,000.00 ii) Keceriaan kediaman Ladang D

  • Ketua Pegawai Operasi FEHB bersama-sama Pengurus Kanan Wilayah Zon A dan Plantation Controller Zon B menyampaikan hadiah kepada para pemenang dan waki

  • Ketua Pegawai Operasi FEHB bersama-sama Pengurus Kanan Wilayah Zon A dan Plantation Controller Zon B menyampaikan hadiah kepada para pemenang dan waki